Zmiany w emeryturze państwowej w UK

Zmiany w emeryturze państwowej w UK wprowadzono 6 kwietnia 2016 r. Mimo to wciąż wielu pracujących tam Polaków nie ma pojęcia o tym, jakie mają dla nich znaczenie. Niewiedza ta może prowadzić do wielu przykrych niespodzianek. Jeśli pracujesz lub pracowałeś w UK, jak najszybciej poznaj najnowsze rozwiązania prawne zapisane na kartach brytyjskiego prawodawstwa.

W kwestii przyznawania emerytur brytyjski system jest zdecydowanie bardziej stabilny i przewidywalny niż polski, jednak mimo to władze Wielkiej Brytanii co pewien czas wprowadzają zmiany w zasadach przyznawania świadczeń. Stary system emerytalny obowiązujący w UK uważany był za zbyt skomplikowany i mocno pogłębiający różnice w wysokości emerytur przyznawanych kobietom i mężczyznom (zdecydowanie częściej to kobiety otrzymywały niższą emeryturę). Brytyjski rząd postanowił reagować. W 2016 roku wprowadzono nowy, znacznie prostszy i o wiele bardziej sprawiedliwy system przyznawania świadczeń. Zmiany w emeryturze państwowej w UK wprowadzono 6 kwietnia 2016 roku pod nazwą State Pension.

 

Osoby, które kwalifikują się do otrzymania nowej emerytury to:

Osoby zakwalifikowane do otrzymywania świadczeń emerytalnych przed dniem 6 kwietnia 2016 roku dostaną emeryturę przyznawaną według starych zasad.

Najważniejsze różnice pomiędzy nowym a starym systemem emerytalnym:

Największą zmianą w zasadach przyznawania emerytur jest obowiązek płacenia NIC (National Insurance Contributions) lub Credits (National Insurance Credits), aby otrzymać pełną emeryturę. Aby zakwalifikować się do nowej emerytury składki NIC należy opłacać przez minimum 10 lat. Co ważne, lata te nie muszą wcale następować po sobie – wszyscy ci, którzy opłacali składki przez okres od 10 do 34 lat dostaną adekwatną część składki emerytalnej. Jak pamiętamy, w przypadku starej emerytury wystarczyło opłacać składki przez 30 lat. W przypadku, gdy opłacaliśmy je przez okres krótszy niż 30 lat, przysługiwał nam ekwiwalent za każdy rok.

Jeśli pracowałeś w Polsce lub innym kraju, z którym Wielka Brytania zawarła porozumienia ws. zabezpieczenia socjalnego, to w UK te przepracowane lata zostaną doliczone do Twojego aktualnego stażu pracy. Oznacza to, że jeżeli przepracowałeś 10 lat w Wielkiej Brytanii i 5 lat w Polsce, możesz ubiegać się o emeryturę, wypłacaną w przypadku 15 przepracowanych lat.

Jednym z ważnych celów, dla których wprowadzono zmiany w emeryturze państwowej w UK, jest zwiększenie świadomości obywateli w kwestii przyznawania świadczeń i uświadomienie im, że nie powinni zwlekać z oszczędzaniem. Nowe zasady mają koncentrować się głównie na indywidualnych świadczeniach, nie przewiduje się więc żadnych specjalnych rozgraniczeń dla osób pozostających w związkach partnerskich, małżonków, czy rozwodników.

 

Bez względu na to, ile pracownik zarabia, pracodawca ma obowiązek uruchomienia emerytury firmowej na jego prośbę. Obecnie minimalne składki wynoszą 2% poborów. Z tego 0.8% odprowadza pracownik, 1% pracodawca, a 0.2% to ulga podatkowa (tax relief). Na lata 2017 i 2018 zaplanowano podniesienie punktu procentowego

 

Rodzaje świadczeń emerytalnych w UK:

Bez względu na to, ile pracownik zarabia, pracodawca ma obowiązek uruchomienia emerytury firmowej na jego prośbę. Obecnie minimalne składki wynoszą 2% poborów. Z tego 0.8% odprowadza pracownik, 1% pracodawca, a 0.2% to ulga podatkowa (tax relief). Na lata 2017 i 2018 zaplanowano podniesienie punktu procentowego.

Jak sprawdzić ile lat przepracowałem?

Aby sprawdzić, ile lat już przepracowałeś, musisz skontaktować się z urzędem HMRC. Jeśli zdecydujesz się na kontakt internetowy, musisz przygotować odpowienią dokumentację, uwzględniającą m.in.: Twoją datę urodzenia, datę zawarcia związku małżeńskiego, datę zmiany adresu, lata podatkowe, które chcesz sprawdzić, poprzedni adres swojego pracodawcy, ogólne informacje na temat Twoich przychodów. Wypełnienie formularza nie powinno zająć Ci więcej niż pół godziny. Po kilku miesiącach urząd wyśle Ci list z informacją, ile lat przepracowałeś.

Luki? 

Jeśli nie opłaciłeś składek na ubezpieczenie społeczne lub nie otrzymałeś tak zwanego kredytu na ubezpieczenie społeczne, możesz mieć luki w historii składek. Może to być spowodowane tym, że byłeś bezrobotny, mieszkałeś za granicą, byłeś zatrudniony, ale miałeś niskie przychody i nie opłacałeś składek, byłeś samozatrudniony i nie opłacałeś składek… Luki te oznaczają, że nie możesz otrzymać pełnej emerytury państwowej. Warto je wtedy uzupełnić dobrowolnie opłacając składki (o ile przysługuje Ci taka możliwość).