jak poprawić wyniki firmy w nowym roku

Jak poprawić wyniki firmy w nowym roku? Przeanalizować stary. W corocznych raportach zbyt często koncentrujemy się na przyszłości – stawiamy sobie cele, opracowujemy plan działania. Tymczasem ważniejsze okazuje się zbadanie przeszłości, dotychczasowych działań, sukcesów i porażek. Bo jak planować rozwój, gdy nie wiemy, co zawodzi?

Jeśli nie przeprowadzisz rocznej analizy swojej działalności, nowy rok w niczym nie będzie lepszy od starego. Unikając trudnych pytań, nie dajesz firmie szansy na rozwój. To sabotaż własnej pracy. Zadaj sobie 7 poniższych pytań. To klucz do konsekwentnego wzrostu i podpowiedź, jak poprawić wyniki firmy w nowym roku.

  1. Czy byłeś opłacalny?

Zrób analizę sprzedaży i sprawdź rentowność poszczególnych produktów i usług. Jeśli oferujesz 6 usług, ale tylko 3 z nich przynoszą Ci pieniądze, być może powinieneś zrezygnować z tych nieopłacalnych i zainwestować swoje zasoby w te obszary, które faktycznie działają. Ciągle szukaj sposobów na obniżenie kosztów. Pamiętaj, że celem każdej firmy jest zarabianie pieniędzy.

Czytaj też:

  1. Czy radziłeś sobie z płynnością finansową?

Duży klient zalega z fakturą, inny prosi o odroczenie płatności, w międzyczasie zatrudniasz nowego pracownika, któremu musisz regularnie płacić pensję. Nagle okazuje się, że masz problem z płynnością finansową. To najczęstsza przyczyna kłopotów w małych firmach. By mądrze zarządzać przepływami finansowymi zacznij od upewnienia się, że prowadzisz dokładne zapisy księgowe (ile musimy zapłacić dostawcom, ile są nam dłużni klienci itp.). To ważne, by uwzględnić w nich wszystkie Twoje zobowiązania, takie jak płace, czynsz, dzierżawa itp. Na tej podstawie zbuduj prognozę wpływów i wypływów na nadchodzący okres. Takie prognozy pozwalają przewidzieć, kiedy firma może mieć mało gotówki i mogą pomóc w opracowaniu planu działania. Dobra firma księgowa sprawi, że zarządzanie przepływami finansowymi w Twojej firmie będzie wydajne i na bieżąco kontrolowane.

  1. Czy analizowałeś dane?

Nie tylko finansowe. Do ważnych danych należą: dane analityczne Google, konwersje, zachowanie klientów, wzrost liczby nowych klientów, pobieranie podcastów, nowi subskrybenci, poszerzenie listy e-mailingowej, itd. Uważnie przejrzyj dane i sprawdź, co przyczyniło się do wzrostu, a następnie wybierz najlepsze praktyki dotyczące rozwoju na nowy rok.

  1. Jak funkcjonował Twój model biznesowy?

Jeśli firma przynosi zyski, a Twój model biznesowy się sprawdza, nie powinieneś go zmieniać bez głębszego zastanowienia. Czasem jednak drobne korekty w dotychczasowym modelu mogą mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Być może lepiej będzie zdywersyfikować kanały sprzedaży? Być może lepiej zmniejszyć liczbę klientów, ale skoncentrować się na najwyższym segmencie Twojego rynku docelowego? Wybór modelu biznesowego jest bardzo ważny, ale trzeba pamiętać, że wszelkie zmiany powinny być nadzorowane przez profesjonalnych konsultantów biznesowych.

 

By mądrze zarządzać przepływami finansowymi zacznij od upewnienia się, że prowadzisz dokładne zapisy księgowe (ile musimy zapłacić dostawcom, ile są nam dłużni klienci itp.). To ważne, by uwzględnić w nich wszystkie Twoje zobowiązania, takie jak płace, czynsz, dzierżawa itp. Na tej podstawie zbuduj prognozę wpływów i wypływów na nadchodzący okres. Takie prognozy pozwalają przewidzieć, kiedy firma może mieć mało gotówki i mogą pomóc w opracowaniu planu działania.

 

  1. Ile osiągnął Twój zespół?

Jeśli powyższe problemy nie dotyczą Twojej firmy, być może nie zawodzą zjawiska, a ludzie. Pierwszy problem z pracownikami dotyczy generowanych zysków. Sprawdź, czy zespół przynosi firmie wystarczająco duży zysk i w razie potrzeby odpowiednio motywuj do osiągania wyższych wyników. Drugi problem dotyczy podejścia do pracy. W wielu firmach, w miarę ich stopniowego rozwoju, pojawiają się konflikty interesów pomiędzy właścicielami, a pracownikami. Ci pierwsi kochają innowacje, ci drudzy wolą stabilność i równowagę. Z czasem ich – początkowo wspólne – cele się rozmijają. Dlatego warto rozmawiać z pracownikami i informować ich o planach i prognozach na przyszłość. Możesz wtedy upewnić się, że zależy wam na tym samym. Jeśli jednak nie możesz dogadać z jakimś pracownikiem i czujesz, że hamuje on rozwój firmy, usilnie walcząc z każdą zmianą, być może konieczne będzie zastąpienie go kimś, kto wesprze Twoją wizję rozwoju.

  1. Czy stosowałeś marketing relacji?

Klienci oczekują dziś nie tylko wysokiej jakości i sprawnej obsługi, ale czegoś jeszcze. Relacji. W zależności od branży, pozyskanie nowych klientów jest od 5 do aż 25 razy droższe niż utrzymanie obecnych. Relacja z klientem jest dziś ogromnie ważna i nie polega na serii jednorazowych doświadczeń, a na ciągłym dialogu. Zapomnij o utartych formułkach, nudnym mailingu, newsletterze, który wpada do spamu. Marketing relacji, w przeciwieństwie do tradycyjnego, koncentruje się na budowaniu trwałego związku. Bezpośredni kontakt, personalizowanie oferty, obsługa posprzedażowa, a nawet proste gesty sympatii – to wszystko sprowadza się do tego, że dajemy klientowi coś cennego – nasz czas. Odpowiedz sobie na pytania: czy jesteś dostępny dla swoich klientów, czy łatwo do Ciebie dotrzeć, czy masz profile w social mediach, na których rozmawiasz z klientami i odpowiadasz na ich pytania, jednym słowem: czy wchodzisz w interakcję z klientami w najbardziej produktywny sposób?

  1. Czy świętowałeś sukcesy?

To bardzo ważne, by zauważać bieżące sukcesy firmy i umieć na chwilę się przy nich zatrzymać. Zbyt wiele przedsiębiorstw koncentruje się na porażkach i rozczarowaniach, tymczasem dostrzeganie znaczenia osiągnięć firmy to czynnik silnie motywujący do rozwoju, zarówno dla właściciela, jak i pracowników. Przejrzyj wszystkie swoje osiągnięcia z ubiegłego roku. Przeanalizuj je i na ich podstawie zrób listę najlepszych praktyk na nowy rok.

W AroTax specjalizujemy się w analizowaniu wyników finansowych firm, opracowujemy biznesplan na przyszłość i podsuwamy sprawdzone pomysły na to, jak poprawić wyniki firmy w nowym roku. Napisz do jednego z naszych konsultantów.

Czytaj też:

Jak dobry księgowy może pomóc zwiększyć zyski firmy?