Usługi

icon

Księgowość spółek

image

Kiedy i jak często wymagane są rozliczenia dla firm LTD?

Większość firm ma obowiązek złożenia rozliczeń raz na rok. Dotyczy to również firm, które nie prowadziły żadnej działalności, tzw. „dormant company”. Na złożenie sprawozdania oraz zapłacenie podatku CT mamy 9 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego.

image

Dlaczego większość klientów zleca przygotowanie rozliczeń profesjonalnym księgowym?

Rozliczenia firm i kwestie prawne z tym związane są skomplikowane. Poza tym, że są one prawnym wymogiem i zachodzi konieczność ich terminowego przesłania, ważne jest także zaplanowanie korzystnej podatkowo strategii. Wiele firm nadpłaca podatek, tylko dlatego, że nie odlicza tego, co może być zgodnie z prawem odliczone. Zdarza się, że firmy nie wybierają najlepszego formatu raportowania VAT lub nie wykorzystują innych dozwolonych metod obniżania zobowiązań podatkowych.

image

Jak wygląda proces przygotowania rocznych raportów w naszym biurze księgowym?

Roczne sprawozdania dla urzędu podatkowego są przygotowywane na podstawie prowadzonej bieżącej rachunkowości. Na ok. 2 miesiące przed zakończeniem okresu podatkowego firmy przygotowujemy draft rozliczenia, aby jej właściciel mógł zorientować się w sytuacji podatkowej. Sugerujemy wówczas osobiste spotkanie z naszym głównym księgowym, aby omówić korzystne indywidualne rozwiązania. Taki schemat działania pozwala na podjęcie właściwych decyzji finansowych w ostatnim okresie przed zakończeniem roku podatkowego.

Następnie przygotowujemy ostateczne rozliczenie roczne i, po uzyskaniu akceptacji, przesyłamy je do odpowiednich urzędów.

powrót do góry

Zapraszamy do kontaktu

icon Masz pytania

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Skontaktuj
się z nami

Kontakt

icon Szukasz pomocy

Szukasz firmy, której możesz powierzyć swoje sprawy księgowe?